პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება

ჩვენ არ გავსცემთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას საქმეში არ ჩართულ სხვა პირზე

კომუნიკაცია

საიტიდან მოწერის ან მეიკლზე წერილის გამოგზავნის შემთხვევაში თქვენ თანხმდებით რომ ვაწარმოოთ კომუნიკაცია თქვენთან.

ბმულები

საიტზე გამოყენებულია სხვა საიტების ბმულები, რომელთა კონფეგეციალურობასე ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს.

უსაფრთხოება

საიტზე დაცულია უსაფრთხოების საკითხები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

ინფორმაცია ცვლილებათა შესახებ

საიტი იტოვებს უფლებას მომხმარებლისაგან დამოუკიდებლად შცვალოს უსაფრთხოების წესები